De batterijen kunnen gezamelijk 3.360 kilowattuur aan energie opslaan. Dat is ongeveer de hoeveelheid die het windpark Hellegatsplein in 43 minuten produceert. De batterijen zijn dan ook niet bedoeld om het net te ontzien. “Het dient voor frequentiebalans”, legt Dieter Castelein, medeoprichter van Greener Power Solutions uit.

Als er op een moment in het net te weinig elektriciteit wordt geproduceerd of afgenomen ontstaan er problemen in de netbalans. Dit zorgde in 2018 bijvoorbeeld voor verkeerd lopende ovenklokken in heel Europa. Door kleine stroomvoorraadjes aan te leggen in de vorm van batterijen kan zo’n onbalans voorkomen worden.

Festival op groene stroom

Dat soort balansinstallaties bestaat al langer. Maar Greenchoice sloot een deal met Greener Power Solutions zodat de batterijen méér kunnen dan alleen de balans bewaken. “Als een festival of bouwplaats elektriciteit nodig heeft, kunnen ze een batterij huren. We vervangen die dan met een lege batterij die snel weer volgeladen is met de windenergie.”

Zo krijgen plekken waar vaak geen of beperkte netaansluiting aanwezig is toch de kans om groene stroom te gebruiken. Nu zorgen vervuilende dieselaggregaten vaak nog voor de stroom. Een batterij levert genoeg stroom om een bouwplaats ongeveer een week van stroom te voorzien. Castelein: “Een huishouden doet twee maanden met een volle accu.”

Stikstofcrisis

Ironisch genoeg had de stifstofcrisis, die de bouw plaagt door haar vervuilende activiteiten, óók gevolgen voor het batterijproject. “Het windpark ligt vlakbij een Natura 2000-gebied, dus moesten we een uitgebreide stikstofanalyse maken. Maar de bouw had zo weinig voeten in de aarde dat het wel werd goedgekeurd.” De bouw begint binnenkort en in de zomer van 2020 moet het batterijpark operationeel zijn.