Future Proof Festival

Sep 12, 2018

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de ontwikkeling van Future Proof Festival. De criteria zijn vanaf december 2017 publiek en klaar voor gebruik.

Future Proof Festival (FPF) is een certificeringsmethodiek en onderdeel van de Barometer Duurzame Evenementen.

Op onafhankelijke wijze kun je jouw evenement laten certificeren. Je bezoekers weten dan zeker dat jouw evenement voldoen aan de eisen die FPF stelt. Voor gemeenten biedt FPF houvast omdat men zicht krijgt op de stappen die gezet zijn door een organisator.

Hoewel duurzaamheid centraal staat in de criteria, wordt er vooral gekeken naar toekomstbestendigheid. In tegenstelling tot de Barometer Duurzame Evenementen, wordt een evenement niet beoordeeld op de niveaus goud, zilver en brons, maar op het jaartal waarop het evenement voldoet aan de gestelde criteria.

De criteria van FPF lopen parallel met de eisen die de gemeente stelt aan duurzaamheid binnen het evenementenbeleid, wel zo handig ?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Stephan La Haye van Duurzaam Organiseren

stephan@duurzaamorganiseren.nl