De groene toon aangeven

Aug 27, 2018

In de evenementensector wordt veel gepraat over duurzaamheid, maar concrete acties blijven vaak uit. Eén van de belangrijkste oorzaken is het misverstand dat er bestaat over de hoge kosten die verduurzaming met zich meebrengt. Vooral de eerste stappen richting een duurzamer evenement kunnen – behalve minder belasting van het milieu – financiële besparingen opleveren. Tegelijkertijd bestaat er bij veel organisatoren het idee dat duurzaam ondernemen ingewikkelde veranderingen met zich meebrengt, wat in de praktijk tevens blijkt mee te vallen. Veel acties die een evenement duurzamer maken moeten in de keten aangepakt worden. Duurzaamheid vraagt daarom om een centrale aanpak welke vanuit de organisator van het evenement gestuurd en gecoördineerd wordt.

Meer hierover kun je lezen in de rapporten ‘De Groene Toon Aangeven (Artevelde Hogeschool, 2010)’ en Sustainability in Music Events (NHTV, 2014).