Solarfields realiseert op Lowlands grootste solar carport ter wereld

Solarfields realiseert op Lowlands grootste solar carport ter wereld

Bron: events.nl

Solarfields, producent van duurzame energie- en MOJO -organisator van grootschalige evenementen, starten in november van dit jaar met de realisatie van ‘s werelds grootste solar carport. Het zonnepark wordt gebouwd op het parkeerterrein van Lowlands en beslaat een oppervlakte van 35 hectare. De solar carport wordt in mei 2021 operationeel en bestaat uit 90.000 zonnepanelen waarmee jaarlijks zo’n 35.000.000 kWh elektriciteit wordt geproduceerd.

Deel uitmaken van de oplossing

Eric van Eerdenburg, directeur van Lowlands licht toe: ‘Als er niet snel concrete maatregelen worden getroffen, gaan onze jonge bezoekers de gevolgen van klimaatverandering en milieuverontreiniging in hun dagelijks leven meemaken. Als festivalorganisatie willen we deel uitmaken van de oplossing hiervan en bijdragen aan een optimistisch toekomstbeeld. We hopen een inspiratiebron voor onze bezoekers te zijn om -hoe klein dan ook- hun steentje bij te dragen aan de verduurzaming van de wereld. Ongeveer 12 jaar geleden zijn we gaan onderzoeken hoe onze bedrijfsvoering te verduurzamen is. Dat we dit nu samen met Solarfields op grote schaal kunnen concretiseren, is een lang gekoesterde droom die uitkomt.’ 

Grootste solar carport

Jelmer Pijlman, directeur Solarfields, vertelt enthousiast: ‘In de afgelopen 2,5 jaar hebben samen met MOJO hard gewerkt aan alle uitdagingen die bij zo’n groot project komen kijken. We hebben daarbij altijd veel steun gehad van overheden en vinden het geweldig dat we dit nu kunnen aankondigen. De locatie is perfect om Nederland verder te verduurzamen en dit project is een prachtig voorbeeld van meervoudig grondgebruik: parkeren en duurzame energieopwekking op dezelfde oppervlakte!’ Ton van Amerongen, wethouder van de Gemeente Dronten is er trots op de grootste solar carport ter wereld in zijn gemeente te mogen huisvesten. ‘Lowlands is een evenement dat al een enorme maatschappelijke betrokkenheid toont. Dat we met de festivalorganisatie en Solarfields mogen bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen die we beogen is fantastisch.’

Duurzaam festival

Lowlandsfestival vindt jaarlijks plaats op een vaste locatie in Biddinghuizen. De organisatie is al jaren bezig om het festival te verduurzamen. Het energieverbruik blijft hierbij een uitdaging. Per Lowlandseditie wordt circa 300.000 kWh elektriciteit verbruikt. Bijna alle elektriciteit wordt op dit moment opgewekt door generatoren. Met de aanleg van de solar carport, maakt het festival een enorme verduurzamingsslag.

Grootste duurzame parkeerterrein

De oppervlakte van het duurzame parkeerterrein beslaat in totaal 35 hectare en biedt daarmee ruimte voor 15.000 auto’s. Met behulp van 90.000 zonnepanelen levert het systeem een vermogen van 35 MWp, wat betekent dat straks zo’n 10.000 huishoudens van groene stroom kunnen worden voorzien. Dit staat gelijk aan het stroomverbruik van zo’n 100 festivalweekenden per jaar. De solar carport blijft permanent op deze locatie staan.

Dubbel ruimtegebruik

Met behulp van een overkapping met zonnepanelen staan de auto’s straks overdekt én wekt het parkeerterrein tegelijkertijd duurzame energie op. Een belangrijk aspect waar bij het ontwerp van de carport rekening mee is gehouden, is dat er geen capaciteit voor auto’s verloren gaat. Dit betekent dat er sprake is van een optimaal dubbel ruimtegebruik op deze locatie.

Publieksvervoer

Publieksvervoer

Publieksvervoer

Om de impact van het publieksvervoer te verminderen, is het van belang eerst inzicht te krijgen in de volgende punten:

  • Bezoekersaantal per dag
  • De reisafstand
  • Het vervoersmiddel
  • Verhouding festivalbezoekers/kampeerders (bij meerdaagse festivals)
  • Aantal bezoekers dat op en neer reist (bij meerdaagse festivals)

Op basis van die gegevens is het mogelijk om plannen te maken en uit te voeren die er toe leiden dat de milieubelasting door publieksvervoer wordt gereduceerd. De acties welke in jouw programma zinvol en succesvol zijn, zijn ook afhankelijk van de infrastructurele mogelijkheden en de festivalbezoekers.

Transport

Door creatief na te denken over de transporten ten behoeve van de aan- en afvoer van materialen voor het festival is de nodige winst te behalen. Dit is mogelijk door:

  • Het transport centraal coördineren: door het transport vanuit de organisatie te coördineren in plaats van vanuit het gezichtspunt van elke leverancier apart blijken vaak veel logische combinaties mogelijk te zijn, waardoor het totaal aantal transportkilometers eenvoudig gereduceerd kan worden.
  • Alternatieve vervoersmogelijkheden inzetten: alternatieve vervoersmogelijkheden zoals de goederentrein of boot kunnen in sommige gevallen tot grote reducties van zowel milieubelasting als transportkosten leiden.

Mogelijke actiepunten: samenwerken met lokale leveranciers; combineren van transporten; ontwerpen van een transportplan; overwegen van alternatieve vervoersmogelijkheden; stimulatie van het gebruik van openbaar vervoer; bevorderen van carpoolen; samenwerking met busmaatschappijen; combi tickets; het maken van een slim verkeersplan.

 

Meer info

Lees meer over dit onderwerp op de website van A Greener Festival en in dit rapport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu: ‘Gedrag in Beleid (2011)’.

Gedrag in beleid

Duurzame Laadinfra voor het EK 2016 te Amsterdam

Duurzame Laadinfra voor het EK 2016 te Amsterdam

Duurzame Laadinfra voor het EK 2016 te Amsterdam

Laadpaal-Huren levert stroom courtesy cars EK Atletiek.

Laadpaal-Huren verzorgde tijdens de Europese Kampioenschappen Atletiek in Amsterdam 48 oplaadpunten bij het Olympisch Stadion, waar de elektrische en hybride courtesy cars van Official Car Sponsor BMW van de benodigde stroom konden worden voorzien.

Met de diensten van Laadpaal-Huren en BMW werd bij de EK Atletiek (6-10 juli 2016) het belang van een duurzame luchtkwaliteit onderstreept. ‘Niet alleen voor het verbeteren van de prestaties van onze atleten, maar vooral voor het welzijn en de gezondheid van iedereen’, aldus Laadpaal-Huren.

Topsporters kunnen niet presteren zonder een actieve en gezonde leefstijl. Daarbij wordt de luchtkwaliteit wel eens vergeten wat men in en uitademt. Vooral rond en om het olympisch stadion in Amsterdam, waar juist de concentratie van Co2 extra hoog is, gaat het leven tijdens de EK Atletiek gewoon door. BMW en Laadpaal-Huren gaf tijdens het evenement een signaal af dat we duurzamer met onze luchtkwaliteit om moeten gaan. Niet alleen voor het verbeteren van de prestaties van onze atleten, maar vooral voor de welzijn en gezondheid van iedereen.

Door het succes van dit project wordt de dienstverlening inmiddels op tal van evenementen gebruikt.

Meer informatie:

www.laadpaal-huren.nl