MTD

De drive voor het leveren van pure water zit verankerd in ons bedrijfs-DNA. MTD heeft de mentaliteit, kennis en ervaring om u te helpen. Onze medewerkers zijn gewend om te werken onder hoge druk, wat een niet te missen vaardigheid is bij het werken met deadlines bij evenementen wereldwijd.

Het is niet altijd vanzelfsprekend dat er drinkwater aanwezig is op een evenemententerrein. Op deze plaatsen kunnen wij echter desgewenst het aangeleverde water filteren tot drinkwater. Bij een gebrek aan water kunnen we water aanleveren met tankwagens en opslaan in bufferzakken. We kijken altijd samen met u naar de beste oplossingen.

De aanleg van tijdelijke waterinfrastructuren vraagt om visie, gedegen planning en kennis. Dit alles in het belang van kwaliteit en veiligheid. Zodat veilig drinkwater gegarandeerd is bij elk evenement. Zowel lokaal, nationaal als ook internationaal. Als specialist bieden we een alomvattende dienstverlening. Van het meedenken met de organisatie bij het ontwerpen van de infrastructuren tot aan het complete projectmanagement inclusief de uitvoering.