Theaterfestival de Parade in Amsterdam over op duurzame energie

Aug 27, 2018

Geen dieselaggregaten meer, maar 100% groene stroom voor theaterfestival de Parade. Een zo duurzaam mogelijke Parade is al jaren een ambitie van de organisatie, daarom is samen met Locol gezocht naar een duurzaam alternatief voor het gebruik van aggregaten. Met als resultaat dat het festival vanaf dit jaar in Amsterdam volledig op groene stroom draait.

Van 11 t/m 27 augustus strijkt theaterfestival de Parade neer in het Martin Luther Kingpark in Amsterdam. De dieselaggregaten zijn dan vaarwel gezegd en in samenwerking met Liander is een vaste stroomaansluiting gerealiseerd. Hiermee wordt ruim 100 ton CO2 voorkomen. Dat is vergelijkbaar met het jaarverbruik van 30 huishoudens. Hiermee is de Parade het eerste grote festival in Amsterdam zonder aggregaten. Tevens is het een voorbeeld dat laat zien dat duurzaam ook financieel aantrekkelijk kan zijn.

Stroperig en complex

Nils Mevius van theaterfestival de Parade: “Ik had verwacht in vijf jaar meer resultaat te hebben geboekt bij het organiseren van groene stroom voor de Parade. Maar het aantal stakeholders bleek veel groter dan verwacht, de besluitvorming stroperiger dan gevreesd en de achterliggende techniek complexer dan gedacht. Locol kreeg het in zeven maanden wel voor elkaar, inclusief hulp met het rondkrijgen van de lening bij het Duurzaamheidsfonds Amsterdam voor de financiering. Zelden zo’n prettige samenwerking met een externe partij gehad en zelden zo’n hoog rendement, zowel in milieuwinst als in lagere kosten.”

 

Voor de Parade heeft Locol het traject naar 100% groene stroom begeleid vanaf de eerste technische scan tot aan het organiseren van de benodigde samenwerkingen. Door de voortvarendheid van de Parade gecombineerd met Locol’s kennis van techniek en sociale dynamiek, is dit verduurzaamde festival vanaf deze zomer in Amsterdam te bezoeken.

Over Locol

In 2014 is Locol geïnitieerd vanuit Alliander. Locol verbindt als sociale onderneming partijen en brengt de noodzakelijke kennis bij elkaar om lokale duurzame energie te versnellen. Hierbij ondersteunt Locol van ambitie tot realisatie, voor (regionale) overheden en woningcorporaties en van bedrijven tot festivals.

Over de Parade

De Parade is een rondreizend theaterfestival dat iedere zomer van Rotterdam naar Den Haag, Utrecht en Amsterdam reist. Merendeel van de voorstelling die op het festival te zien zijn, zijn speciaal voor de Parade gemaakt. Vorig jaar is de Parade in Utrecht, met behulp van de gemeente Utrecht, voor het eerst overgestapt op vaste stroom. Amsterdam is nu gevolgd. De organisatie is in gesprek met gemeente Rotterdam en Den Haag over de verduurzaming van het festival.