Het “kopje suiker” van de energietransitie

Als iemand een ongebruikte energieaansluiting heeft, of een energieaansluiting die maar op bepaalde tijdstippen gebruikt wordt, waarom zou je die niet delen en wat eraan (terug)verdienen?

COVID-19 Teststraat:

De COVID-19 teststraat in Amsterdam Zuid-Oost bevind zich op het parkeerterrein van het Optisport Bijlmer Sportcentrum. De Amsterdamse teststraat is opgetogen onder de organisatie van een Amsterdamse evenementenorganisator Loveland. Al bij de start is gebleken dat er onvoldoende capaciteit beschikbaar was vanuit het Sportcentrum en dat de inzet van een dieselaggregaat benodigd was.

NRG Accounting is in contact gekomen met de evenementenorganisator vanuit de vraag of er geen andere, vooral duurzamere, mogelijkheden zijn voor het leveren van energie aan de teststraat. NRG Accounting heeft een energiescan uitgevoerd waarin een analyse is gemaakt van welke bestaande energie-aansluitingen in de omgeving beschikbaar zijn.

Naast de teststraat bevindt zich het Bijlmer Parktheater, met een grote energieaansluiting. Vanuit de scan is gebleken dat deze energieaansluiting ‘overcapaciteit’ heeft. Dit betekent dat er een deel van de aansluiting onbenut is en mogelijk wel kan worden benut. Door het gesprek aan te gaan met het theater zijn er afspraken gemaakt over het kunnen inzetten van de overcapaciteit ten behoeve van het leveren van energie aan nabijgelegen teststraat.

 NRG Accounting maakt het mogelijk dat de teststraat de stroom bemeterd kan afnemen van het theater, zodat aggregaten overbodig zijn, kosten aanzienlijk worden verminderd voor de teststraat, en het theater wat extra inkomsten heeft.

Bemetering

In situaties waarbij door ‘derden’ gebruik wordt gemaakt van bestaande, grotere, energie-aansluitingen is een correcte bemetering essentieel. Niet enkel vanwege het in rekening kunnen brengen van al het stroomverbruik aan de ‘derde’, maar ook om sturing te kunnen geven op het piekvermogen dat wordt afgenomen. Een monitoring en eventueel bijsturing is benodigd om de eigenaar niet onnodig op kosten te jagen.

Aanvragen van een (bouw)aansluiting vaak geen optie

Een veelgehoord alternatief van de aggregaat is het aanvragen van een tijdelijke (bouw)aansluiting. De uitdaging hierin is echter dat de doorlooptijden van deze aansluiting hoog oplopen, tot wel 20 weken of meer. Het aanvragen van een aansluiting op het net kan dan ook alleen in gevallen waarbij het ruim van te voren bekend is dat er een energievraag ontstaat op een locatie. In geval van de teststraat dienden alles in enkele weken geregeld te worden én is de testraat tijdelijk. Hierdoor zou er de kans bestaan dat de tijdelijke (bouw)aansluiting pas gereed is als de teststraat alweer afgebouwd wordt.